damıtmak

listen to the pronunciation of damıtmak
Türkçe - İngilizce
distil
{f} distill
fractionate
to distill
abstract
to distil, to distill, to rectify
rectify
damıtma
distillation

We use solar-powered distillation to desalinate our water. - Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız.

damıtma
refinement
damıtma
refining
damıtma
distilling
damıt
distil

The components obtained by distillation of coal tar are as shown below. - Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir.

We use solar-powered distillation to desalinate our water. - Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız.

damıt
distill

The components obtained by distillation of coal tar are as shown below. - Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir.

Now we will distill this water. - Şimdi bu suyu damıtacağız.

damıt
{f} distilled

Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes. - Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan.

Distilled water has no taste. - Damıtılmış suyun tadı yoktur.

damıtma
fractionating
damıtma
fractionation
imbikte damıtmak
to retort
Türkçe - Türkçe
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
Gaz ürünler elde etmek için, bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek
damlatmak
taktir etmek
damıtma
Damıtmak işi, taktir
damıtmak