to make beautiful or elegant by adding attractive or ornamental features

listen to the pronunciation of to make beautiful or elegant by adding attractive or ornamental features
İngilizce - Türkçe

to make beautiful or elegant by adding attractive or ornamental features teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

embellish
donamak
embellish
süsleyerek güzelleştirmek
embellish
kendi düşüncelerini katarak süslemek
embellish
süsle

Ona gerçeği söyledim. Sadece birkaç süslemeler ekledim. - I told her the truth. I just added a few embellishments.

embellish
{f} renk katmak
embellish
süs

Ona gerçeği söyledim. Sadece birkaç süslemeler ekledim. - I told her the truth. I just added a few embellishments.

embellish
aslında olmayan hayal ürünü şeyler ilave ederek ilgiyi artırmak
embellish
{f} süslemek
embellish
tezyin etmek
embellish
{f} abartmak
embellish
{f} güzelleştirmek
embellish
güzelleştirme
embellish
embellishmentsüsleme
İngilizce - İngilizce
embellish
to make beautiful or elegant by adding attractive or ornamental features

  Heceleme

  to make beau·ti·ful or el·e·gant by adding at·trac·tive or or·na·men·tal features

  Türkçe nasıl söylenir

  tı meyk byutıfıl ır elıgınt bay ädîng ıträktîv ır ôrnımentıl fiçırz

  Telaffuz

  /tə ˈmāk ˈbyo͞otəfəl ər ˈeləgənt ˈbī ˈadəɴɢ əˈtraktəv ər ˌôrnəˈmentəl ˈfēʧərz/ /tə ˈmeɪk ˈbjuːtəfəl ɜr ˈɛləɡənt ˈbaɪ ˈædɪŋ əˈtræktɪv ɜr ˌɔːrnəˈmɛntəl ˈfiːʧɜrz/

  Günün kelimesi

  assoil