to look upon; to view closely and critically, esp

listen to the pronunciation of to look upon; to view closely and critically, esp
İngilizce - Türkçe

to look upon; to view closely and critically, esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inspect
denetlemek
inspect
{f} teftiş etmek
inspect
tesellüm
inspect
(Kanun) murakabe etmek
inspect
nezaret etmek
inspect
gözden geçirmek
inspect
incelemek

Boğazımı incelemek için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to inspect my throat.

O, bu şehrin sanayisini incelemek için yakında buraya gelecek. - He will come here soon to inspect the industry of this town.

inspect
teftiş et
inspect
{f} muayene etmek
inspect
{f} yoklamak
inspect
teftiş
inspect
incele,teftiş et
inspect
denetle

Bir servis elemanı bizim fırını denetledi. - A serviceman inspected our furnace.

General birlikleri denetledi. - The general inspected the troops.

inspect
{f} kontrol etmek
inspect
yoklama
İngilizce - İngilizce
inspect
to look upon; to view closely and critically, esp