to limit; to confine; to restrict

listen to the pronunciation of to limit; to confine; to restrict
İngilizce - Türkçe

to limit; to confine; to restrict teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

restrain
dizginlemek

O çocuk dizginlemek zorunda. - That child has to be restrained.

restrain
engellemek
restrain
{f} alıkoymak
restrain
kayıtlamak
restrain
sınırlandırmak
restrain
tutmak

Bazen en iyi yanıt, kendinizi yanıt vermekten uzak tutmaktır. - Sometimes, the best response is to restrain yourself from responding.

restrain
tut

Bazen en iyi yanıt, kendinizi yanıt vermekten uzak tutmaktır. - Sometimes, the best response is to restrain yourself from responding.

O artık kendini tutamadı. - He could no longer restrain himself.

restrain
zaptetmek
restrain
{f} sınırlamak
restrain
{f} frenlemek
restrain
alıkoy
restrain
{f} baskı altında tutmak
restrain
{f} hapsetmek
restrain
restrainable zaptedilebilir
restrain
{f} kısıtlamak
restrain
{f} bastırmak
İngilizce - İngilizce
restrain
to limit; to confine; to restrict