to lighten or lessen the force or weight of

listen to the pronunciation of to lighten or lessen the force or weight of
İngilizce - Türkçe

to lighten or lessen the force or weight of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

alleviate
{f} bastırmak
alleviate
{f} yatıştırmak
alleviate
{f} hafifletmek

Sami ağrıyı hafifletmek için ilaç aldı. - Sami took medication to alleviate pain.

alleviate
{f} dindirmek
alleviate
hafifle

Sami'nin akıl hastalığı onun cezasını hafifletmedi. Art arda iki ömür boyu hapis cezası aldı. - Sami's mental illness didn't alleviate his punishment. He got two consecutive life sentences.

Sami ağrıyı hafifletmek için ilaç aldı. - Sami took medication to alleviate pain.

alleviate
hafiflemek
alleviate
içine su serpmek
alleviate
(Biyoloji) yatıştır
alleviate
yatışma
alleviate
hafifletme

Sami'nin akıl hastalığı onun cezasını hafifletmedi. Art arda iki ömür boyu hapis cezası aldı. - Sami's mental illness didn't alleviate his punishment. He got two consecutive life sentences.

Sami ağrıyı hafifletmek için ilaç aldı. - Sami took medication to alleviate pain.

alleviate
hafifleme
alleviate
yatıştırma
alleviate
azaltma
alleviate
azalma
alleviate
{f} azaltmak; hafifletmek; kısmen gidermek
alleviate
{f} teskin etmek
alleviate
{f} azaltmak
İngilizce - İngilizce
alleviate
to lighten or lessen the force or weight of

  Heceleme

  to light·en or less·en the force or weight of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı laytın ır lesın dhi fôrs ır weyt ıv

  Telaffuz

  /tə ˈlītən ər ˈlesən ᴛʜē ˈfôrs ər ˈwāt əv/ /tə ˈlaɪtən ɜr ˈlɛsən ðiː ˈfɔːrs ɜr ˈweɪt əv/

  Günün kelimesi

  cockaigne