to lay up, lay in order and close, place

listen to the pronunciation of to lay up, lay in order and close, place
İngilizce - Türkçe

to lay up, lay in order and close, place teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stow
{f} yerleştirmek
stow
sakla
stow
{f} sakınmak
stow
{f} kaçak olarak binmek
stow
(fiil) neta etmek, istif etmek, istiflemek, yerleştirmek, vazgeçmek, sakınmak, kaçınmak, durdurmak, susturmak, gemide saklanmak, kaçak olarak binmek
stow
kaçak seyahat etmek için vapur veya uçak içinde saklanmak
stow
{f} durdurmak
stow
{f} susturmak
stow
stow yerleştir
stow
{f} istif etmek
stow
{f} away çok (yemek) yemek
stow
{f} kaçınmak
stow
densarmak durdurmak
stow
{f} away in/on (bir taşıtta) kaçak yolcu olarak
stow
{f} neta etmek
stow
{f} gemide saklanmak
stow
stow away saklamak
stow
{f} vazgeçmek
stow
{f} (away) in (bir şeyi) düzenli bir şekilde (bir yere) koymak
İngilizce - İngilizce
{v} stow
to lay up, lay in order and close, place