to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly

listen to the pronunciation of to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly
İngilizce - Türkçe

to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

overlook
atlamak
overlook
gözünden kaçmak
overlook
kusura bakmamak
overlook
aldırmamak
overlook
karşı olmak
overlook
sarfınazar etmek
overlook
(Politika, Siyaset) dikkatinden kaçmak
overlook
{f} gözden kaçır

Bu önemli gerçeği gözden kaçırdık. - We have overlooked this important fact.

Birçok önemli gerçekleri gözden kaçırdık. - We've overlooked many important facts.

overlook
göz yummak
overlook
gözden kaçırmak

Bu tür hataları gözden kaçırmak kolaydır. - These kinds of mistakes are easy to overlook.

Bu tür hatayı gözden kaçırmak kolaydır. - This kind of mistake is easy to overlook.

overlook
göz yum/bak/nazır ol
overlook
görememek
overlook
muayene veya teftiş etmek
overlook
{f} nazır olmak (manzara)
overlook
{f} -e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
overlook
nazır olmak
overlook
önem ver,v.gözden kaçır: n.gözden kaçırma
overlook
{f} nazar değdirmek
overlook
(fiil) görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz yummak, hoşgörmek, yüksekten bakmak, bakmak, nazır olmak (manzara), nazar değdirmek, saymamak
overlook
affetmek
İngilizce - İngilizce
overlook
to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly