to keep distinct or apart; to except; to exempt

listen to the pronunciation of to keep distinct or apart; to except; to exempt
İngilizce - Türkçe

to keep distinct or apart; to except; to exempt teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sever
{f} ayırmak
sever
ayırt etmek
sever
ikiye ayrılmak
sever
olgunlaşmak
sever
ilişkiyi kesmek
sever
müşterek davayı ayırmak
sever
taksim etmek
sever
parçalanmak
sever
kesmek
sever
ayır

Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım. - I removed her number after severing our friendship.

sever
koparmak
sever
ayrılmak

Dün birkaç çocuk okuldan erken ayrılmak zorunda kaldı. - Several boys had to leave school early yesterday.

sever
kopmak
sever
parçalamak
sever
severable ayrılabilir
sever
kesilebilir
sever
{f} paylaştırmak
sever
tefrik etmek
İngilizce - İngilizce
sever
to keep distinct or apart; to except; to exempt