to issue or come forth as from a source or origin; to come from

listen to the pronunciation of to issue or come forth as from a source or origin; to come from
İngilizce - Türkçe

to issue or come forth as from a source or origin; to come from teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

proceed
{f} to -e geçmek; -e gitmek; ilerlemek
proceed
{f} with -e devam etmek
proceed
(fiil) ilerlemek, devam etmek, davranmak, girişmek, dava açmak, dava etmek, doktor ünvanı kazanmak
proceed
yol almak
proceed
-den ileri gelmek
proceed
(Kanun) davaya bakmak
proceed
sürdürmek
proceed
ilerle

Tom nasıl ilerleyeceğinden emin değildi. - Tom was unsure how to proceed.

Onun nasıl ilerleyeceği konusunda hiçbir belirgin fikri yok. - He has no distinct idea of how to proceed.

proceed
sürmek
proceed
{f} devam etmek

Devam etmek için hazır mısın? - Are you ready to proceed?

Bilimci araştırmaya devam etmekte ısrar etti. - The scientist insisted on proceeding with the research.

proceed
{f} doktor ünvanı kazanmak
proceed
(Askeri) İLERLEMEK: Bulunulan yerden daha ileri gitmek
proceed
baş göstermek
proceed
meydana gelmek
proceed
{f} to -e başlamak: When I asked them to lower their voices they proceeded to
proceed
(Mukavele) ileri gitmek, ilerlemek
proceed
çıkmak
proceed
{f} dava açmak
proceed
yol tutmak
proceed
türemek
İngilizce - İngilizce
proceed

Light proceeds from the sun.

to issue or come forth as from a source or origin; to come from