to impress, as an animating power, or instinct

listen to the pronunciation of to impress, as an animating power, or instinct
İngilizce - Türkçe

to impress, as an animating power, or instinct teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

instinct
(Tıp) İçgüdü, sevki tabii, insiyak
instinct
(Denizbilim) instinkt
instinct
içgüdü

Sanatta, aşktaki gibi, içgüdü yeterince iyidir. - In art, as in love, instinct is good enough.

İyi bir vuruşcu olmak için, gevşek tutmalısın ve içgüdünü izlemelisin. - To be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.

instinct
{i} sezgi

Senin sezgilerin yanlış. - Your instincts are wrong.

Sezgilerine güvenmiyor musun? - Don't you trust your instincts?

instinct
dolu
instinct
with" ile dolu
instinct
{i} kabiliyet
instinct
(Tıp) Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile)
instinct
{i} yetenek

Senin güzel yeteneklerin var. - You have good instincts.

İngilizce - İngilizce
instinct
to impress, as an animating power, or instinct