to have application or effect; to operate

listen to the pronunciation of to have application or effect; to operate
İngilizce - Türkçe

to have application or effect; to operate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

proceed
{f} to -e geçmek; -e gitmek; ilerlemek
proceed
{f} with -e devam etmek
proceed
(fiil) ilerlemek, devam etmek, davranmak, girişmek, dava açmak, dava etmek, doktor ünvanı kazanmak
proceed
yol almak
proceed
-den ileri gelmek
proceed
(Kanun) davaya bakmak
proceed
sürdürmek
proceed
ilerle

Tom nasıl ilerleyeceğinden emin değildi. - Tom was unsure how to proceed.

Gemi hedefine doğru ilerledi. - The ship proceeded to her destination.

proceed
sürmek
proceed
{f} devam etmek

Devam etmek için hazır mısın? - Are you ready to proceed?

Nasıl devam etmek istersin? - How would you like to proceed?

proceed
{f} doktor ünvanı kazanmak
proceed
(Askeri) İLERLEMEK: Bulunulan yerden daha ileri gitmek
proceed
baş göstermek
proceed
meydana gelmek
proceed
{f} to -e başlamak: When I asked them to lower their voices they proceeded to
proceed
(Mukavele) ileri gitmek, ilerlemek
proceed
çıkmak
proceed
{f} dava açmak
proceed
yol tutmak
proceed
türemek
İngilizce - İngilizce
proceed
to have application or effect; to operate