to grow or increase in quantity or number; to increase greatly

listen to the pronunciation of to grow or increase in quantity or number; to increase greatly
İngilizce - Türkçe

to grow or increase in quantity or number; to increase greatly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

accumulate
{f} yığmak
accumulate
{f} birikmek
accumulate
biriktirmek
accumulate
(Askeri) BİRİKTİRMEK; YIĞMAK; TOPLAMAK; BİRİKMEK; ÇOĞALMAK; YIĞILMAK
accumulate
(Tekstil) yığmak (biriktirmek, depolamak, kümelemek, toplamak, depo etmek)
accumulate
biriktir

Tom bir sürü hurda biriktirdi. - Tom has accumulated a lot of junk.

O akıllıca yatırım yaparak, bir servet biriktirmiş. - By investing wisely, she accumulated a fortune.

accumulate
{f} toplamak
accumulate
çoğalmak
accumulate
yığılmak
accumulate
toplamak biriktirmek
accumulate
{f} toplanmak
İngilizce - İngilizce
accumulate
to grow or increase in quantity or number; to increase greatly