to grow or increase in quantity or number; to increase greatly

listen to the pronunciation of to grow or increase in quantity or number; to increase greatly
Englisch - Türkisch

Definition von to grow or increase in quantity or number; to increase greatly im Englisch Türkisch wörterbuch

accumulate
{f} yığmak
accumulate
{f} birikmek
accumulate
biriktirmek
accumulate
(Askeri) BİRİKTİRMEK; YIĞMAK; TOPLAMAK; BİRİKMEK; ÇOĞALMAK; YIĞILMAK
accumulate
(Tekstil) yığmak (biriktirmek, depolamak, kümelemek, toplamak, depo etmek)
accumulate
biriktir

Servetini çok çalışarak biriktirdi. - He accumulated his fortune by hard work.

O büyük bir servet biriktirdi. - He accumulated a large fortune.

accumulate
{f} toplamak
accumulate
çoğalmak
accumulate
yığılmak
accumulate
toplamak biriktirmek
accumulate
{f} toplanmak
Englisch - Englisch
accumulate
to grow or increase in quantity or number; to increase greatly
Favoriten