biriktir

listen to the pronunciation of biriktir
Türkçe - İngilizce
accumulate

Tom has accumulated a lot of junk. - Tom bir sürü hurda biriktirdi.

Tom accumulated a large fortune. - Tom büyük bir servet biriktirdi.

pile up

Tom usually lets dirty dishes pile up for a week, then he washes them. - Tom genellikle kirli tabakları bir hafta kadar biriktirir, sonra onları yıkar.

lay up
{f} hoarded
{f} accumulating
{f} treasure
gather up
{f} hoard

A miser hoards money not because he is prudent but because he is greedy. - Bir cimri tedbirli olduğu için değil fakat açgözlü olduğu için para biriktirir.

{f} deposit

When you put money in the bank, you deposit it. - Bankaya para yatırdığında, onu biriktirirsin.

collect

My uncle collects Chinese fans. - Amcam Çin yelpazeleri biriktirir.

Do you still collect stamps? - Hâlâ pul biriktirir misin?

garner
collect in
lay in
accumulated

He accumulated his fortune by hard work. - Servetini çok çalışarak biriktirdi.

He accumulated a large fortune. - O büyük bir servet biriktirdi.

layin
birik
accumulation
Kürtçe - Türkçe

biriktir teriminin Kürtçe Türkçe sözlükte anlamı

birik
inatçı
biriktir