to give up, or give in

listen to the pronunciation of to give up, or give in
İngilizce - Türkçe

to give up, or give in teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

succumb
yenik düş

Mary Tom'un etkisine yenik düştü. - Mary succumbed to Tom's influence.

O günaha yenik düşmek için yeterince zayıf. - He was weak enough to succumb to temptation.

succumb
{f} dayanamamak, direnememek, yenilmek; dayanamayarak karşı gelmekten vazgeçmek: He succumbed to her entreaties. Yalvarmalarına
succumb
{f} pes etmek
succumb
{f} (to)
succumb
çökmek
succumb
direnememek
succumb
boyun eğmek
succumb
(to ile) yenilmek
succumb
{f} ölmek
succumb
teslim ol
succumb
{f} yenilmek
succumb
{f} dayanamamak
succumb
mağlup olmak
succumb
{f} karşı koyamamak
İngilizce - İngilizce
succumb
to give up, or give in