to give public expression to; to disclose; to publish; to speak; to pronounce

listen to the pronunciation of to give public expression to; to disclose; to publish; to speak; to pronounce
İngilizce - Türkçe

to give public expression to; to disclose; to publish; to speak; to pronounce teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

utter
{s} sapına kadar
utter
atmak (çığlık vb'ni)
utter
su katılmadık
utter
basmak
utter
{f} dile getirmek

Teknoloji hızla değişir demek bilinen gerçeği dile getirmektir. - To say that technology changes rapidly is to utter a truism.

utter
tamamen

O, tamamen aşağılanmış hissetti. - He felt utterly humiliated.

Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı. - The shy boy was utterly embarrassed in her presence.

utter
tam

Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı. - The shy boy was utterly embarrassed in her presence.

O, bana tamamen yabancıdır. - She is an utter stranger to me.

utter
demek

Teknoloji hızla değişir demek bilinen gerçeği dile getirmektir. - To say that technology changes rapidly is to utter a truism.

utter
söylemek
utter
nihai
utter
halis
utter
{s} kesin
utter
son derece
utter
{f} açığa vurmak
utter
{s} tüm
utter
{s} mutlâk

O mutlak bir felaketti. - It was an utter disaster.

O tam ve mutlak bir zaman kaybıydı. - It was a complete and utter waste of time.

utter
piyasaya sür/söyle
utter
{f} (inilti/ses) çıkarmak
utter
{f} piyasaya sürmek (sahte para vb.)
utter
atmak
İngilizce - İngilizce
utter
to give public expression to; to disclose; to publish; to speak; to pronounce

    Heceleme

    to give pub·lic ex·pres·sion to; to disclose; to publish; to speak; to pro·nounce

    Telaffuz