to give luster, distinguish

listen to the pronunciation of to give luster, distinguish
İngilizce - Türkçe

to give luster, distinguish teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

luster
{i} parıltı
luster
{i} parlaklık
luster
parlayan
luster
parıldamak
luster
aydınlık
luster
(Aİ) bkz.lustre
luster
{i} şaşaa, göz alıcılık
luster
(fiil) parlatmak, ışıtmak, cilalamak
luster
zevksiz
luster
{i} cila

Gümüş eşyaları cilalı tutmazsan parlaklığını kaybederler. - If you don't keep the silverware polished, it'll lose its luster.

luster
{i} şöhret
luster
{i} avize
luster
{i} ihtişam
luster
lusterlesscilâsız
luster
parlaklık vermek
luster
(Tekstil) avize, şamdan
luster
{f} parlatmak
luster
donuk
luster
(isim) parlaklık, parıltı, cila, sır, ihtişam, avize
luster
ışık veren şey
İngilizce - İngilizce
luster
to give luster, distinguish