parlayan

listen to the pronunciation of parlayan
Türkçe - İngilizce
{s} shining

The child talked with his eyes shining. - Çocuk parlayan gözlerle konuştu.

We saw the first star shining in the sky. - Biz gökyüzünde parlayan ilk yıldızı gördük.

lambent
fiery
sparkling
aglow
ardent
luminescent
bright
luster
shined
ablaze
flashing
the shining
parlayan, parlak
shining bright
parlayan şey
shiner
parla
shone

The stars shone in the sky. - Yıldızlar gökyüzünde parladı.

My father polished his car till it shone. - Babam parlayıncaya kadar arabasını cilaladı.

gece parlayan (bulut)
noctilucent
hemen parlayan
short-tempered
pırıl pırıl parlayan
ablaze
parla
{f} shine

Susan shined your father's shoes. - Susan babasının ayakkabılarını parlattı.

She had her shoes shined. - O, ayakkabılarını parlattı.

parla
{f} glistening
parla
{f} shining

That blue-white shining star is Sirius. - O mavi-beyaz parlayan yıldız Sirius'tur.

We saw the first star shining in the sky. - Biz gökyüzünde parlayan ilk yıldızı gördük.

parla
{f} sparkle

Mary's eyes sparkled like diamonds. - Mary'nin gözleri elmas gibi parladı.

Her eyes sparkled like diamonds. - Onun gözleri elmas gibi parladı.

parla
{f} blaze
parla
{f} glisten
alev gibi parlayan
flamboyance
birden parlayan yıldız
nova
parla
coruscate
parla
flame

The logs flamed brightly. - Kütükler parlak şekilde alev alev yandı.

yıldızı parlayan
(Konuşma Dili) in the ascendant
çabuk parlayan kimse
Spitfire
şimşek gibi parlayan
fulgurant
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ŞARIK
parlayan