to give joy to; to make joyful; to gladden

listen to the pronunciation of to give joy to; to make joyful; to gladden
İngilizce - Türkçe

to give joy to; to make joyful; to gladden teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rejoice
{f} sevinmek
rejoice
{f} sevindirmek
rejoice
memnun olmak
rejoice
çok sevinçli olmak
rejoice
sevindir
rejoice
{f} (at/over) (-e) çok sevinmek, (-den dolayı) sevinçten uçmak, dünyalar onun olmak, düğün bayram etmek. He rejoices in the name of Uçuk. Ona
rejoice
hazzetmek
rejoice
{f} keyif vermek
rejoice
rejoicingly sevinerek
rejoice
{f} neşelenmek
rejoice
{f} memnun etmek
rejoice
sevinçle
rejoice
{f} keyiflenmek
rejoice
hoşlanmak
rejoice
rejoice sevin
İngilizce - İngilizce
rejoice
to give joy to; to make joyful; to gladden