to get along with sb

listen to the pronunciation of to get along with sb
İngilizce - Türkçe

to get along with sb teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get along with
iyi geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

get along with
iyi anlaşmak
get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get along with
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

get along with
ile anlaşmak
get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get along with
uyuşmak
get along with
(Dilbilim) ile uzlaşmak
get along with
birisiyle geçinmek
get along with
biriyle iyi geçinmek
get along with
iyi anlaşmak (birisiyle)
get along with
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

get along with
anlaşmak, iyi ilişkide olmak
to get along with sb