manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward

listen to the pronunciation of manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward
İngilizce - Türkçe

manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get along with
iyi geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım. - I should've tried harder to get along with everyone in the class.

get along with
iyi anlaşmak
get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get along with
geçinmek

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
ile anlaşmak
get along with
uyuşmak
get along with
iyi anlaşmak (birisiyle)
get along with
birisiyle geçinmek
get along with
(Dilbilim) ile uzlaşmak
get along with
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

get along with
anlaşmak, iyi ilişkide olmak
İngilizce - İngilizce
get along with
manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward