to form or express a judgment in regard to; to estimate; to judge

listen to the pronunciation of to form or express a judgment in regard to; to estimate; to judge
İngilizce - Türkçe

to form or express a judgment in regard to; to estimate; to judge teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

censure
{f} kınamak
censure
{i} kınama
censure
{i} eleştiri
censure
{i} tenkit
censure
cezalandırmak
censure
azar
censure
eleştirme
censure
sansür
censure
{f} eleştir
censure
censurer kınayan kimse
censure
(fiil) eleştirmek, tenkit etmek, kınamak, suçlamak
censure
kına

Görüşme boyunca birçok konu görüşüldü ama bazıları kınandı. - Many topics were discussed during the interview, but some of them were censured.

censure
{f} eleştirmek
censure
{f} tenkit etmek
censure
itham etme
censure
{i} suçlama
İngilizce - İngilizce
censure
to form or express a judgment in regard to; to estimate; to judge