kınamak

listen to the pronunciation of kınamak
Türkçe - İngilizce
{f} censure
{f} reprimand
{f} condemn

The doctors were wrong to condemn the couple. - Doktorlar çifti kınamakta hatalıydılar.

blame
denounce
(Hukuk) to censure
stigmatize
decry
remonstrate
strafe
disapprove
fault
reprobate
to condemn, to censure, to reproach, to blame, to reprimand
slate
reproach
reprove
to condemn, censure
castigate
censorship
rap
criticize
cast reflection on smb
kınama
{i} condemnation
kınama
{i} censure
kınama
{i} reprimand
kınama
denunciation
kınama
{i} disapproval
kınama
{i} reproof
kına
(Turizm) henna night
kınama
reflexion
kınama
reflection
kınama
censorship
kınama
disapprobation
kınama
decrial
kınama
obloquy
Kına
alcanna
Kına
hena
Kına
alkanet
kına
condemn

The government's actions were condemned worldwide. - Hükümetin etkinlikleri dünya çapında kınandı.

Whoever believes in him does not get condemned. - Kim ona iman ederse kınanmaz.

kına
henna
kına
henna, Egyptian privet, Jamaica mignonette
kına
censure

Many topics were discussed during the interview, but some of them were censured. - Görüşme boyunca birçok konu görüşüldü ama bazıları kınandı.

kınama
condemnation, censure
kınama
blame
kınama
reproval
kınama
criticism
kınama
blame, censure, reproach, reprimand, disapproval, reproof
kınama
castigation
kınama
reproach
kınama
reprehension
kınama
strafing
kınama
(Hukuk) protest
kınama
strictures
kınama
denouncement
kınama
animadversion
kınama
animadvert
Türkçe - Türkçe
Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, ayıplamak, takbih etmek
KINA
(Osmanlı Dönemi) Râzı olmak, kabul etmek
Kına
rakan
Kına
(Osmanlı Dönemi) YÜRNA
Kına
(Osmanlı Dönemi) ULLAME
Kına
hınna
Kına
hına
Kına
(Osmanlı Dönemi) HİZAB
Kına
(Osmanlı Dönemi) RAD'
kına
Saç ve elleri boyamakta kullanılan toz
kına
Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz: "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu."- A.Gündüz
kına
Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz
kına
Aynı adı taşıyan ağacın kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boy amakta kullanılan toz
kınama
Kınamak işi, ayıplama, takbih
kınamak