to feel generous or optimistic

listen to the pronunciation of to feel generous or optimistic
İngilizce - Türkçe

to feel generous or optimistic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expand
genişlemek
expand
{f} büyümek
expand
kabarmak
expand
açındırmak
expand
genişletme

Genişletmek için yer yok. - There's no room to expand.

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

expand
genleşmek
expand
pirinç
expand
genişle

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

Çalışarak, pazarlarımızı genişletebiliriz. - With work, we can expand our markets.

expand
büyütmek

Tom işini büyütmek istedi. - Tom wanted to expand his business.

expand
genişlet

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

Çalışarak, pazarlarımızı genişletebiliriz. - With work, we can expand our markets.

expand
genleşmek (fizik)genişletmek, büyümek (genel anlamda )

He expands his business everyyear.

expand
genişletmek;genişlemek
expand
{f} genişletmek; genişlemek; büyütmek; büyümek
expand
{f} dönüşmek
expand
(fiil) şişirmek, büyütmek, genişletmek, açmak, yayılmak, genişlemek, şişmek, açılmak, gelişmek, büyümek, dönüşmek
expand
açıl/genişle/genişlet
expand
(Avrupa Birliği) genişle(t)mek, büyü(t)mek
expand
(Tekstil) açmak, yaymak, genişletmek
expand
{f} fiz. genleşmek; genleştirmek
İngilizce - İngilizce
expand
to feel generous or optimistic

  Heceleme

  to feel gen·er·ous or op·ti·mis·tic

  Türkçe nasıl söylenir

  tı fil cenırıs ır äptımîstîk

  Telaffuz

  /tə ˈfēl ˈʤenərəs ər ˌäptəˈməstək/ /tə ˈfiːl ˈʤɛnɜrəs ɜr ˌɑːptəˈmɪstɪk/

  Günün kelimesi

  primipara