to design for a particular audience

listen to the pronunciation of to design for a particular audience
İngilizce - Türkçe

to design for a particular audience teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aim at
hedeflemek

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

aim at
arzu etmek
aim at
niyet et
aim at
muradetmek
aim at
(bir şeyi) (bir yere) fırlatmak
aim at
kastetmek
aim at
çalışmak ( e)
aim at
(Fiili Deyim ) 1- -e çalışmak , gayret etmek 2- -meyi çok arzu etmek , niyetinde olmak
aim at
niyetlenmek
aim at
(silahı) (birine/bir yere) doğrultmak
İngilizce - İngilizce
aim at

This program is aimed at the educated over 40's.

to design for a particular audience

  Heceleme

  to de·sign for a par·ti·cu·lar au·di·ence

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dîzayn fôr ı pırtîkyılır ôdiıns

  Telaffuz

  /tə dəˈzīn ˈfôr ə pərˈtəkyələr ˈôdēəns/ /tə dɪˈzaɪn ˈfɔːr ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɔːdiːəns/

  Günün kelimesi

  footle