to deprive of a commission or trust

listen to the pronunciation of to deprive of a commission or trust
İngilizce - Türkçe

to deprive of a commission or trust teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disconnect
sökmek
disconnect
(Bilgisayar) bağlantıyı kes
disconnect
(Bilgisayar) bağlantı kesmek telefon
discommode
rahatsız etmek
discommode
taciz etmek
disconnect
bağlantısını kesmek
disconnect
ayır

Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı. - Dan disconnected Linda from her respirator.

Enerji kablosunu modemden ayır, yaklaşık bir dakika bekle, sonra kabloyu tekrar bağla. - Disconnect the power cable from the modem, wait for approximately one minute, then reconnect the cable.

discommode
{f} zahmet vermek
discommode
külfet yüklemek
disconnect
ayırmak
disconnect
{f} from elek., mak. ile bağlantısını kesmek
disconnect
{f} birbirinden ayırmak
disconnect
{f} (telefon, cereyan, gaz v.b.'ni) kesmek
disconnect
{f} bağlarını koparmak
disconnect
{f} çıkarmak
to deprive of a commission or trust

  Heceleme

  to de·prive of a com·mis·sion or trust

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dîprayv ıv ı kımîşın ır trʌst

  Telaffuz

  /tə dəˈprīv əv ə kəˈməsʜən ər ˈtrəst/ /tə dɪˈpraɪv əv ə kəˈmɪʃən ɜr ˈtrʌst/