to delay, especially in school

listen to the pronunciation of to delay, especially in school
İngilizce - Türkçe

to delay, especially in school teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hold back
Hesitate
hold back
tedbirli olmak
hold back
(Gıda) geri tutma
hold back
tutmak

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

hold back
özünü tutmak
hold back
tut

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

hold back
gizli tutmak
hold back
zapt etmek
hold back
saklamak
hold back
zaptetmek
hold back
çekinmek
hold back
(deyim) kendini tutmak,cekinmek. hold sth. back elinde tutmak,saklamak
hold back
kendini tutmak

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

hold back
söylememek
hold back
durdurmak
hold back
(Fiili Deyim ) 1- kendini tutmak , çekinmek 2- zaptetmek 3- söylemek istememek
İngilizce - İngilizce
hold back

He's a year older than his classmates because he was held back in second grade.

to delay, especially in school