söylememek

listen to the pronunciation of söylememek
Türkçe - İngilizce
(neg. form of söylemek ) not to say
keep back
not to say
hold back
not to tell
söyle
{f} said

Bogdan said he would be there tomorrow. - Bogdan, yarın orada olacağını söylemişti.

I remember what he said. - Onun ne söylediğini hatırlıyorum.

söyle
spit it out !
söyle
told

He told me that his father was dead. - O bana babasının öldüğünü söyledi.

Don't forget what I told you. - Sana söylediklerimi unutma.

söyle
confide

This is confidential, I can only tell him personally. - Bu gizli, sadece ona kişisel olarak söyleyebilirim.

Tom said I looked confident. - Tom kendimden emin göründüğümü söyledi.

söyle
{f} saying

He sent me a letter saying that he'd arrive at ten tomorrow morning. - O bana yarın sabah onda varacağını söyleyen bir mektup gönderdi.

It goes without saying that honesty is the key to success. - Başarının anahtarı olan dürüstlük söylenilmediği taktirde sürer

söyle
tell

Please tell me where you will live. - Lütfen bana nerede yaşayacağını söyle.

Tell me which of the two cameras is the better one. - İki kameradan hangisinin daha iyi olduğunu bana söyle.

söyle
say

Please say it in English. - Lütfen onu İngilizce olarak söyle.

Say it in another way. - Onu başka bir şekilde söyle.

söyle
told to
söyle
dictate
kimseye söylememek
be secretive about
söyle
told#to
söyle
apprise
söyle
spit it out
söyle
toldto
söyle
mouth

He opened his mouth as if to speak, but didn't say anything. - Konuşacakmış gibi ağzını açtı ama hiçbir şey söylemedi.

If you don't have anything nice to say, keep your mouth shut. - Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını kapalı tut.

söylememek