to consider or show to be worthy of approbation or acceptance

listen to the pronunciation of to consider or show to be worthy of approbation or acceptance
İngilizce - Türkçe

to consider or show to be worthy of approbation or acceptance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

approve
{f} uygun bulmak
approve
{f} beğenmek
approve
{f} onaylamak

Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi. - All the delegates voted to approve it.

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

approve
onay vermek
approve
{i} onay

Ben, öneriyi onaylıyorum. - I approve the suggestion.

Annem sonunda planımızı onayladı. - My mother finally approved of our plan.

approve
(İnşaat) onaylamak, kabul
approve
münasip görmek
approve
tasvip

Bazı insanlar profesyonel beyzbolü tasvip etmiyor. - Some people don't approve of professional baseball.

Tom Mary'nin giyinme tarzını tasvip etmedi. - Tom didn't approve of the way Mary dressed.

approve
he demek
approve
doğru bulmak
approve
olumlu bulmak
approve
{f} razı olmak
approve
tensip etmek
approve
(Avrupa Birliği) onaylama,uygun bulma,kabul etme, tasdik etme
approve
yoklamak
approve
onayla,v.onayla: n.onay
approve
(fiil) uygun bulmak, uygun görmek, onaylamak, razı olmak, beğenmek, kabul etmek, onamak
approve
tasvip ve tasdik ederek
approve
approvingly beğenerek
approve
denemek
İngilizce - İngilizce
approve

They approved of the political institutions.

to consider or show to be worthy of approbation or acceptance

  Heceleme

  to con·sid·er or show to be wor·thy of ap·pro·ba·tion or ac·cept·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kınsîdır ır şō tı bi wırdhi ıv äprıbeyşın ır äkseptıns

  Telaffuz

  /tə kənˈsədər ər ˈsʜō tə bē ˈwərᴛʜē əv ˌaprəˈbāsʜən ər akˈseptəns/ /tə kənˈsɪdɜr ɜr ˈʃoʊ tə biː ˈwɜrðiː əv ˌæprəˈbeɪʃən ɜr ækˈsɛptəns/

  Günün kelimesi

  vatic