to conscript a person, force a person to serve in the military

listen to the pronunciation of to conscript a person, force a person to serve in the military
İngilizce - Türkçe

to conscript a person, force a person to serve in the military teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

draft
taslak

Taslakları dışarıda tutmak için kapının etrafına tecrit şeridi koydu. - He put weather stripping around the door to keep out drafts.

Ben taslakda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. - I'd like to make some changes in the draft.

draft
müsveddesini hazırlamak
draft
sürükleme
draft
askere çağırmak
draft
soba borusunun çekmesi
draft
(Askeri) çizim
draft
askere alma
draft
(Askeri) çizme
draft
kabaca plan yapmak
draft
{f} kabaca plan yap
draft
askere alan heyet
draft
{f} çekmek
draft
{i} istismar
draft
(isim) müsvedde; çekiş, ödeme emri, para çekme, çekme, istismar; taslak, manga; askerlik; sıkıntı, rahatsızlık; hava akımı, cereyan
draft
{i} manga
draft
{i} zorunlu askerlik
draft
{i} askerlik
draft
{i} rahatsızlık
draft
{i} çekme, çekim, yudum
draft
{i} taslak çiz
İngilizce - İngilizce
draft
to conscript a person, force a person to serve in the military