to call, invite, or summon to answer for an offense by personal combat

listen to the pronunciation of to call, invite, or summon to answer for an offense by personal combat
İngilizce - Türkçe

to call, invite, or summon to answer for an offense by personal combat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

challenge
meydan okumak

Tom iyi bir meydan okumaktan hoşlanır. - Tom enjoys a good challenge.

Meydan okumaktan hoşlanıyorum. - I enjoy the challenge.

challenge
meydan okuma

Bu bir meydan okuma olacak. - It's gonna be a challenge.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

challenge
düelloya davet etmek
challenge
{i} kimlik sorma
challenge
(Kanun) reddi hakim
challenge
alnını karışlamak
challenge
karşı çıkma
challenge
karşılaşmaya davet
challenge
{f} meydan oku

Tom tenis oyununda Mary'ye meydan okudu. - Tom challenged Mary to a game of tennis.

Tom bir meydan okuma ile karşı karşıya. - Tom is facing a challenge.

challenge
karşı çıkmak
challenge
{i} itiraz

Sami ona itiraz etmedi. - Sami didn't challenge that.

Tom benim itirazımı kabul etti. - Tom accepted my challenge.

challenge
{f} hiçe saymak
challenge
{f} davet etmek (düello)
challenge
{f} kafa tutmak (Argo)
challenge
mücadeleye davet
challenge
{i} bağışıklık
challenge
boy ölçüşmek
challenge
{f} havlamaya başlamak
challenge
oy pusulasının geçersizliğinin veya seçmenin yetersizliginin iddia edilmesi
İngilizce - İngilizce
challenge
to call, invite, or summon to answer for an offense by personal combat