to boast of

listen to the pronunciation of to boast of
İngilizce - Türkçe

to boast of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek yok! Bu seni kötü gösterir! - Don't brag! It makes you sound poorer!

Övünmek için değil ama oldukça yüksek bir IQ'ye sahibim. - Not to brag, but I have a pretty high IQ.

brag
kendini methetmek
boast of
(Fiili Deyim ) övünmek
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
boast of
övün
brag
iskambil oyun
brag
böbürlen

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
ovünülecek şey
brag
{f} övün

Tom kesinlikle çok övünür. - Tom certainly brags a lot.

Zafer kazanmış olmakla övündü. - He bragged of having won the victory.

brag
methetmek
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övünme

Övünmeyi sevmiyorum ama ben oldukça iyi bir klarnetçiyim. - I don't like to brag, but I'm a pretty good clarinetist.

Ebeveynlerimin konserde benim hakkımda övünme tarzı can sıkıcıydı. - It was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.

brag
övürlen kimse
brag
atıcı
brag
övmek
brag
i övünme
İngilizce - İngilizce
brag
To boast
yelp
to boast
skite
to boast
brag
to boast of