ünlü bir olay veya kişi veya iş için bastırılarak ilgililere takılan alemet

listen to the pronunciation of ünlü bir olay veya kişi veya iş için bastırılarak ilgililere takılan alemet
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) NİŞAN
ünlü bir olay veya kişi veya iş için bastırılarak ilgililere takılan alemet

    Heceleme

    ün·lü bir o·lay ve·ya ki·şi ve·ya iş i·çin bas·tı·rı·la·rak il·gi·li·le·re ta·kı·lan a·le·met

    Günün kelimesi

    canicular