to bet, as with chips in the game of poker

listen to the pronunciation of to bet, as with chips in the game of poker
İngilizce - Türkçe

to bet, as with chips in the game of poker teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chip
{i} yonga
chip
{i} çentik
chip
kırmık
chip
havalandırmak top
chip
iz
chip
(patates/vb.) doğramak
chip
küçük parça
chip
(Mühendislik) talas
chip
(deyim) hareket ve konuşmasında ailesine benzeyen kimse ,babasının oğlu
chip
(isim) yonga, çentik, çatlak, kırıntı, iz; patates kızartması; fiş, marka, para, mikrodevre (bilgisayar); çöp
chip
kurumuş tezek parçası
chip
{i} (Bilgisayar) çip, yonga
chip
{i} fiş
chip
lezzetsiz kuru yiyecek
chip
{i} ufanak,yonga
chip
{f} budamak
chip
küçük kıymetli taş parçası
chip
{f} kırılmak
chip
cips

Patates cipsinde çok gıda yok. - There isn't much nutrition in potato chips.

Tom Mary ve John'a biraz patates cipsi sundu. - Tom offered Mary and John some potato chips.

chip
sepet örücülüğünde kullanılan hasır
İngilizce - İngilizce
chip
to bet, as with chips in the game of poker