yonga

listen to the pronunciation of yonga
Türkçe - Türkçe
kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
odun, tahta veya kereste gibi maddelerden çıkan kıymık, kırıntı gibi küçük parça
(bilgisayar dilinde)milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken malzeme, cip
Tütün yaprağı dizesi
kamga
çıpır
(Osmanlı Dönemi) PARULE
yonga