budamak

listen to the pronunciation of budamak
Türkçe - İngilizce
prune
truncate
cut
amputate
nip
pare
to prune, trim; to lop off
trim
poll
prune off
pollard
chop off
chip
lop
nip off
to prune, to trim, to lop, to cut sth back
prune away
(Tarım) prune trees
detruncate
cut back
sprig
trash
budama
(Tarım) prunning
budama
(Tarım) cutting
buda
cutback
buda
{f} pruning

Tell Tom that I'm pruning the trees. - Tom'a ağaçları budadığımı söyle.

Tell her that I am pruning the trees. - Ona ağaçları budadığımı söyle.

buda
{f} lop
buda
{f} prune

You need to prune the roses. - Gülleri budaman gerekiyor.

I can't prune this tree. It's too tall. - Bu ağacı budayamam. O çok yüksek.

buda
cut back
budama
truncation
Buda
{i} Buddha

The sculptor carved wood into an image of Buddha. - Heykeltıraş ahşabı Buda'nın görüntüsü şeklinde oydu.

There is neither God nor Buddha. - Ne Tanrı ne de Buda vardır.

bağ budamak
to prune a vineyard
buda
spiritual teacher
buda
truncate
buda
person who has reached full enlightenment
buda
pollard
budama
pruning
tepesini budamak
top a tree
Türkçe - Türkçe
Güreşte rakibinin ayaklarını bir ayak oyunu veya vuruşu ile yerden kesmek
Rakibinin ayaklarını bir ayak oyunu veya vuruşu ile yerden kesmek
Bir şeyi eksiltmek, azaltmak
Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma gibi bitkilerin dallarını kesmek, dallarını kısaltmak
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
dallamak
budama
Güreşte bir oyun
budama
Budamak işi
İngilizce - Türkçe

budamak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prune budamak
kuru erik, cır
budamak