to believe in absense of or despite evidence

listen to the pronunciation of to believe in absense of or despite evidence
İngilizce - Türkçe

to believe in absense of or despite evidence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

faith
{i} inanç

O bir inanç insanıdır. - He is a man of faith.

Tom bir inanç şifacısı. - Tom is a faith healer.

faith
güven

İnsanlar bankalara güvenini kaybettiler. - People lost faith in banks.

Çeviri bir kadın gibidir. Güzelse güvenilir değildir. Güvenilirse kesinlikle güzel değildir. - Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful.

faith
{i} iman

Allah'a imanın varsa, tüm beş duyunu kontrol edip huzurlu bir uzun yaşam sürebilirsin. - If you have faith in God,You can control all five senses and live a peaceful longlife

Bir dua, iman olmadan işe yaramaz. - A prayer without faith is useless.

faith
vefa

Köpeklerin vefakarlığı bizi etkiler. - Dogs' faithfulness impresses us.

faith
inan

İnanç her şeyi mümkün kılar....aşk her şeyi kolaylaştırır. - Faith makes all things possible.... love makes all things easy.

Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı. - In other words, he is a man of faith.

faith
hıyanet
faith
din

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

O, dinozorun sadık minyatürüne baktı. - He stared at the faithful miniature of the dinosaur.

faith
şeref sözü
faith
güçlü inanç
faith
güvenç
faith
faith cure itikatla şifa bulma
faith
Allaha iman
faith
{i} söz

Sözüne sadık olmalısın. - You must be faithful to your word.

faith
{i} niyet
faith
{i} vâât
faith
faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse
faith
(isim) inanç, güven, iman, din, sadakât, bağlılık, niyet, söz, vâât
faith
{i} inanç; itikat; iman
faith
bad faith kötü niyet
to believe in
itikat etmek firmly
İngilizce - İngilizce
faith
to believe in absense of or despite evidence