tekzip

listen to the pronunciation of tekzip
Türkçe - İngilizce
refutation
disavow
palinode
denial
contradiction, denial yalanlama
denegation
disavowal
confutation
tekzip etmek
disclaim
tekzip etmek
deny
tekzip etmek
to declare (something) to be false, deny, disclaim; to call (someone) a liar; to show (someone) to be a liar
tekzip etmek
to contradict, to deny yalanlamak
tekzip etmeye yarayan
elenctic
Türkçe - Türkçe
Yalanlama: "Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler."- H. E. Adıvar
TEKZİP
(Hukuk) Yalanlama
tekzip etmek
Yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
tekzip