faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse

listen to the pronunciation of faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse
Türkçe - İngilizce
faith
faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse

    Heceleme

    fa·ith he·a·ler i·ti·kat·la has·ta·lı·ğı i·yi et·ti·ği·ni id·di·a e·den kim·se

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    copse