to become detached

listen to the pronunciation of to become detached
İngilizce - Türkçe

to become detached teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

come off
kopmak
come off
açığa çıkmak
come off
(deyim) basarmak
come off
düşmek
come off
başarılı olmak
come off
kop

Düğmelerden biri paltomdan koptu. - One of the buttons has come off my coat.

Ceketimden bir düğme koptu. - A button has come off my coat.

come off
(deyim) dusmek
come off
boşalmak
come off
başarıya ulaşmak
come off
gerçekleşmek
come off
başarmak
come off
olmak
come off
çıkmak

Kapak çıkmak istemiyor. - The lid doesn't want to come off.

come off
elde etmek
come off
(Fiili Deyim ) 1- (sap vs.) çıkmak 2-olmak , vuku bulmak
come off
olmak, meydana gelmek
come off
dökülmek
İngilizce - İngilizce
disengage
come off

One of the wagon wheels came off.

to become detached

  Heceleme

  to be·come de·tached

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîkʌm ditäçt

  Telaffuz

  /tə bəˈkəm dēˈtaʧt/ /tə bɪˈkʌm diːˈtæʧt/