to be the cause of something

listen to the pronunciation of to be the cause of something
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
effectuate
to be the cause of something

  Heceleme

  to be the cause of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bi dhi kôz ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /tə bē ᴛʜē ˈkôz əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə biː ðiː ˈkɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/