to be prevented

listen to the pronunciation of to be prevented
İngilizce - Türkçe
önü alınmak
prevented
önlenmek
prevented
önlenmiş
prevented
{f} önle

Dün onun gelmesini ne önledi? - What prevented her from coming yesterday?

Bunu önleyebilseydim önlerdim. - If I could've prevented this, I would've.

be prevented
mâni olma
prevented
önlenen
İngilizce - İngilizce

to be prevented teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Prevented
barred
prevented
past of prevent
to be prevented