önlenen

listen to the pronunciation of önlenen
Türkçe - İngilizce
avoided
prevented
önle
{f} foiled
önle
prevent

What prevented her from coming yesterday? - Dün onun gelmesini ne önledi?

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için tedbirler almalıyız.

önle
(Bilgisayar) block

Southern senators blocked anti-lynching legislation through the 1930s. - Güney senatörleri 1930'lu yıllara kadar linç önleme yasasını engelledi.

önle
{f} precluding
önle
{f} forestalling
önle
{f} counteracting
önle
{f} repressed
önle
repress
önle
obviate
önle
{f} repressing
önle
forestall

This campaign cannot forestall new Zika virus outbreaks. - Bu kampanya yeni Zika virüs salgınlarını önleyemez.

Our aim is to forestall all those risks. - Amacımız tüm bu riskleri önlemektir.

önle
{f} prevented

What prevented her from coming yesterday? - Dün onun gelmesini ne önledi?

It is a disease that can't be prevented. - Bu önlenemez bir hastalıktır.

önle
{f} foil
önle
circumvent
önle
prevent from
önle
avert

No one can avert death. - Hiç kimse ölümü önleyemez.

Skillful diplomacy helps to avert war. - Becerikçi diplomasi, savaşı önlemeye yardımcı olur.

önle
preventfrom
önlenen