önlenmiş

listen to the pronunciation of önlenmiş
Türkçe - İngilizce
prevented
foiled
repressed
önle
{f} foiled
önle
prevent

We must take measures to prevent traffic accidents. - Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir.

What prevented her from coming yesterday? - Dün onun gelmesini ne önledi?

önle
(Bilgisayar) block

Southern senators blocked anti-lynching legislation through the 1930s. - Güney senatörleri 1930'lu yıllara kadar linç önleme yasasını engelledi.

önle
{f} precluding
önle
{f} forestalling
önle
{f} counteracting
önle
{f} repressed
önle
repress
önle
obviate
önle
{f} repressing
önle
forestall

This campaign cannot forestall new Zika virus outbreaks. - Bu kampanya yeni Zika virüs salgınlarını önleyemez.

Our aim is to forestall all those risks. - Amacımız tüm bu riskleri önlemektir.

önle
{f} prevented

It is a disease that can't be prevented. - Bu önlenemez bir hastalıktır.

Fire cannot be prevented by half measures. - Yangın yetersiz tedbirlerle önlenemez.

önle
{f} foil
önle
circumvent
önle
prevent from
önle
avert

That danger can be averted. - O tehlike önlenebilir.

No one can avert death. - Hiç kimse ölümü önleyemez.

önle
preventfrom
önlenmiş