to assume or pay for as part of a commercial transaction

listen to the pronunciation of to assume or pay for as part of a commercial transaction
İngilizce - Türkçe

to assume or pay for as part of a commercial transaction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

absorb
absorb içine
absorb
sönümlemek
absorb
zapt etmek
absorb
(Ticaret) tüketmek
absorb
içe çekici
absorb
soğurmak
absorb
emerek içine al
absorb
soğur
absorb
içme

İnternette bilgi çekmek yangın musluğundan su içmek gibidir. - Absorbing information on the internet is like drinking water from a fire hydrant.

absorb
{f} yutmak
absorb
(fiil) kavramak, anlamak; emmek, özümsemek, çekmek, yutmak; devralmak
absorb
(Askeri) İşgal etmek, içine çekmek, zapt etmek
absorb
dalgınlık
absorb
(Tekstil) emme ( emilme, masetme )
absorb
{f} kavramak
absorb
emici absorbent cotton hidrofil pamuk
absorb
{f} öğrenmek
absorb
{f} devralmak
absorb
zihin meşguliyeti
absorb
{f} anlamak
İngilizce - İngilizce
absorb
to assume or pay for as part of a commercial transaction

  Heceleme

  to as·sume or pay for as part of a com·mer·cial trans·ac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ısum ır pey fôr äz pärt ıv ı kımırşıl tränzäkşın

  Telaffuz

  /tə əˈso͞om ər ˈpā ˈfôr ˈaz ˈpärt əv ə kəˈmərsʜəl tranˈzaksʜən/ /tə əˈsuːm ɜr ˈpeɪ ˈfɔːr ˈæz ˈpɑːrt əv ə kəˈmɜrʃəl trænˈzækʃən/

  Günün kelimesi

  running dog