to an extent that significantly deviates from average

listen to the pronunciation of to an extent that significantly deviates from average
İngilizce - Türkçe

to an extent that significantly deviates from average teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

abnormally
z. anormal bir şekilde
abnormally
anormal bir şekilde
abnormally
anormal olarak
abnormally
anormal

Japonya'da gayrimenkul fiyatları anormal bir biçimde artıyor. - The price of real estate has been rising abnormally in Japan.

to an extent
Bir dereceye kadar

I agree with you to an extent.

İngilizce - İngilizce
abnormally

Living, as they did, in what appeared to me impenetrable darkness, their eyes were abnormally large and sensitive.

to an extent
Partly; in part
to an extent that significantly deviates from average

  Heceleme

  to an ex·tent that significantly deviates from a·ver·age

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ın îkstent dhıt sîgnîfîkıntli divieyts fırm ävrıc

  Telaffuz

  /tə ən əkˈstent ᴛʜət səgˈnəfəkəntlē ˈdēvēˌāts fərm ˈavrəʤ/ /tə ən ɪkˈstɛnt ðət sɪɡˈnɪfɪkəntliː ˈdiːviːˌeɪts fɜrm ˈævrəʤ/

  Günün kelimesi

  impeach