partly; in part

listen to the pronunciation of partly; in part
İngilizce - Türkçe

partly; in part teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

to some extent
bir ölçüde

Tom Mary'nin sorununu bir ölçüde anlayabilir. - Tom can understand Mary's problem to some extent.

Bir ölçüde Japonca konuşur. - She speaks Japanese to some extent.

to some extent
bir dereceye kadar

Bir dereceye kadar seninle aynı fikirdeyim. - To some extent I agree with you.

Bir dereceye kadar ona güvenirim. - I trust him to some extent.

to an extent
Bir dereceye kadar

I agree with you to an extent.

to some extent
Bir yere kadar

Bir yere kadar seninle aynı fikirdeyim. - I agree with you to some extent.

Bir yere kadar bu problemi anlayabilirim. - I can understand this problem to some extent.

to some extent
bir yere kadar: I agree with you to some extent. Bir yere kadar seninle hemfikirim
İngilizce - İngilizce
to some extent
to an extent
partly; in part