to add water to alcoholic spirit to adjust its proof

listen to the pronunciation of to add water to alcoholic spirit to adjust its proof
İngilizce - Türkçe

to add water to alcoholic spirit to adjust its proof teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rectify
{f} elek. (dalgalı akımı) doğru akıma çevirmek
rectify
{f} düzeltmek

Öğretmenler öğrencilerinin kağıtlarındaki aynı hataları tekrar tekrar düzeltmekten bıkmış olmalı. - Teachers must get tired of rectifying the same mistakes over and over again in their students' papers.

rectify
{f} doğrultmak
rectify
damıtmak
rectify
rektifıye etmek
rectify
ıslah
rectify
arıtmak
rectify
dalgalı akımı doğru akıma çevirmek
rectify
{f} damıtarak arıtmak
rectify
{f} uzunluğunu ölçmek (eğri)
rectify
doğrult,düzelt
rectify
(Avrupa Birliği) düzeltmek, tashih etmek
rectify
{f} tasfiye etmek
rectify
uzunluğunu ölçmek
rectify
{f} doğru akıma çevirmek
rectify
{f} taşlamak
İngilizce - İngilizce
rectify
to add water to alcoholic spirit to adjust its proof

  Heceleme

  to add wa·ter to al·co·hol·ic Spir·it to ad·just its proof

  Türkçe nasıl söylenir

  tı äd wôtır tı älkıhälîk spîrıt tı ıcʌst îts pruf

  Telaffuz

  /tə ˈad ˈwôtər tə ˌalkəˈhälək ˈspərət tə əˈʤəst əts ˈpro͞of/ /tə ˈæd ˈwɔːtɜr tə ˌælkəˈhɑːlɪk ˈspɪrət tə əˈʤʌst ɪts ˈpruːf/