parçacık

listen to the pronunciation of parçacık
Türkçe - İngilizce
{i} particle

The Large Hadron Collider is the world's largest particle accelerator. - Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısıdır.

Some scientists think that gravity is made up of particles called gravitons which travel at the speed of light. - Bazı bilim adamları yer çekiminin ışık hızıyla seyahat eden graviton denilen parçacıklardan yapıldığını düşünüyor.

corpuscular
shiver
spall
corpuscule
phys. particle
corpuscle
fleck
(Tıp) fragment
whit
speck
(Bilgisayar) widget
(Askeri) thread
mote
(Bilgisayar) thumbnail
shred
whitworth
parçacık sürüsü
(Bilgisayar) Particle Swarm
parçacık büyüklüğü
particle size
parçacık hızlandırıcısı
particle accelerator
parçacık radyasyonu
corpuscular radiation
parçacık ışın; küçük karakol/devriye botu; Başkanın bütçesi
(Askeri) particle beam; patrol boat; President's budget
parçacıklar
particles

Some scientists think that gravity is made up of particles called gravitons which travel at the speed of light. - Bazı bilim adamları yer çekiminin ışık hızıyla seyahat eden graviton denilen parçacıklardan yapıldığını düşünüyor.

Snowflakes are particles of snow. - Kar taneleri kar parçacıklarıdır.

ağır parçacık
heavy particle
bağıl parçacık
relativistic particle
bir parçacık
just a little
efektif parçacık yoğunluğu
effective partide density
parçacıklar
dribs and drabs
parçacıklar
{i} smithereens
temel parçacık
elementary particle
yüklü parçacık
charged particle
çıplak parçacık
bare paricle
öz parçacık
(Fizik) elementary partide
Türkçe - Türkçe
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
partikül
parçacık sürü optimizasyonu
(Bilgisayar) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) (PSO) 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir
parçacık sürüsü optimizasyonu
(Bilgisayar) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) (PSO) 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir
parçacık