the whole of

listen to the pronunciation of the whole of
İngilizce - Türkçe
-in bütünü
tüm
-in bütünü: That sentence sums up the whole of their philosophy. O cümle felsefelerinin bütününü özetliyor
the whole
tamam

O, dokuz yardın tamamını satın aldı. - He bought the whole nine yards.

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

whole of
in tamamı
the whole
bütün

Her cumartesi bütün evi temizleriz. - Every Saturday we clean the whole house.

Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim. - I spent the whole afternoon chatting with friends.

whole of
-in tamamı
İngilizce - İngilizce

the whole of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

the whole
{n} universal
the whole
{n} all

I was in Boston almost all summer. - I was in Boston for almost the whole summer.

He ate all of the apple. - He ate the whole apple.

the whole of